Zeman Celeb Legs sexy celebrity birthdays [Original image: Dmytro Sidelnikov]

Happy Birthday to those born on
November 18

Chloe Sevigny
1974

Happy Birthday to those born on
November 19

Jodie Foster
1962

Sandrine Holt
1972

Happy Birthday to those born on
November 20

Amelia Rose Blaire
1987

Bo Derek
1956

Ming-Na Wen
1963

Sean Young
1959

Happy Birthday to those born on
November 21

Carly Rae Jepsen
1985

Goldie Hawn
1945

Jena Malone
1984

Happy Birthday to those born on
November 22

Jamie Lee Curtis
1958

Katherine McNamara
1995

Scarlett Johansson
1984